Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

 Miłe spotkanie członków i przyjaciół SKOnSR  

   1 kwietnia 2016 r. w miłej atmosferze kawiarni “Pan Tadeusz“ w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą z przyjaciółmi i z tymi, którzy pomogli w wydaniu książki poświęconej 25-leciu komitetu. Prezes Alicja Klimaszewska serdecznie podziękowała osobom zaangażowanym w wydanie tej publikacji. Podkreśliła, że to dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zostały zrealizowane marzenia. Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem Czesławy Osipowicz, polonistki Gimnazjum im. Jana Pawła II, która bezinteresownie dokonała adiustacji tekstu, Dariusza Lewickiego – za pomoc w gromadzeniu materiałów i zdjęć. Wyrazy uznania za rzetelną pracę i piękne opracowanie graficzne skierowane były do Sławomira Subotowicza i Krystyny Ruczyńskiej, która pracowała nad korektą.    Wszyscy obecni otrzymali książkę z wyrazami podziękowania za wpieranie działalności SKOnSR.