Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Wyniki XVIII edycji konkursu ,,Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora”

 

   Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ogłosiła wyniki konkursu ,,Nagroda im.prof. Aleksandra Gieysztora”. Była to już XVIII edycja konkursu.

Jej LAUREATAMI zostali ELŻBIETA i KRZYSZTOF PENDERECCY

  W imieniu Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, który był laureatem XV edycji tej nagrody w roku 2014, serdecznie gratulujemy tym wspaniałym ludziom. Zasłużenie otrzymali to prestiżowe wyróżnienie. Nagrodzeni zostali za szczególną dbałość o edukację muzyczną społeczeństwa, za popularyzację muzyki klasycznej w Polsce, za wspieranie utalentowanej  młodzieży, powołanie do życia Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

                 Życzymy dalszych sukcesów, twórczego zapału i długich lat życia...        

Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy 

Za wytrwałość i poświęcenie, za utrwalenie oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, za ratowanie zabytkowych nagrobków na najstarszej nekropolii w Wilnie, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w 2014 r. otrzymał prestiżową nagrodę imienia Aleksandra Gieysztora. Nagrodę wręczyli prof. Andrzej Rottermund (z lewej) i Witold Zieliński (z prawej)